Individuen die een bedrijf of meerdere bedrijven hebben opgebouwd en beheren met een significante mate van succes, vaak gemeten aan financiële winst, marktaandeel of innovatie.

Go to Top